Lentiviral gene therapy for X-linked chronic granulomatous disease

Kohn, D. B., Booth, C., Kang, E. M., Pai, S., Shaw, K. L., Santilli, G., Armant, M., Buckland, K. F., Choi, U., De Ravin, S. S., Dorsey, M. J., Kuo, C. Y., Leon-Rico, D., Rivat, C., Izotova, N., Gilmour, K., Snell, K., Dip, J. X., Darwish, J., Morris, E. C., Terrazas, D., Wang, L. D., Bauser, C. A., Paprotka, T., Kuhns, D. B., Gregg, J., Raymond, H. E., Everett, J. K., Honnet, G., Biasco, L., Newburger, P. E., Bushman, F. D., Grez, M., Gaspar, H. B., Williams, D. A., Malech, H. L., Galy, A., Thrasher, A. J.  Lentiviral gene therapy for X-linked chronic granulomatous disease.  Nature Medicine. 2020; 26(2), 200-206.  doi: 10.1038/s41591-019-0735-5